Iz Valkirii Bekhem (Filimamont Extra-Terrestrial-Iz Valkirii Neferttari) — 37 days